Khutbah

Khathbah Basa Jawi

الحمد لله أرسل رسوله بالهدى و دين الحقّ ليظهره على الدّين كلِّه ولو كره المشركون، أشهد ان لا اله الاّ الله وحده لا شريك له، و أشهد انّ محمّدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صلّ و سلّم علت سيدنا محمّد و على اله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله،          أوصيكم و إياّي بتقوى الله فقد فازا المتقون.


Para sedherek kaum Muslimin rahimakumullah. Wonten setunggaling pitakenan : “Punapa toh hakekatipun gesang punika?” Pitakenan punika pancen kesinggihan gampil dipun ucapaken, nanging tetela boten gampil jawabanipun.

Kangge njawab punapa toh gesang ingkang saleresipun puni­ka, kita saged ngempalaken bahan-bahan ingkang radi sawatawis kathah ingkang kesimpulanipun saged kita ginakaken kangge njawab : “Punapa toh hakekatipun gesang punika?”.

Para sedherek kaum Muslimin rahimakumullah. Wonten setunggaling ayat Al-Qur‘an, tepatipun ayat 56 surat Adz-Dzariyat, dipun sebataken makaten:

  وما خلقت الجنّ والإنسا إلاّ ليعبدون


“Lan Ingsun ora nyipta jin lan manungsa kejaba mung supaya padha nyembah (ngibadah) marang Panjenenganing-Sun Allah”.

Kanthi mahami maknanipun ayat punika, kita sampun saged pikantuk jawaban bilih hakekatipun gesang utawi gesangxyjgkang hakiki inggih punika IBADAH dhumatcng Allah SWT.

IBADAH ingkang asring dipun maknani nyembah. tembung aslinipun ’abdun ingkang ateges kawula. Abdullah tegesipun kawulanipun Allah. Saking punika, tembung ngibadah lajeng sa- ged dipun maknani ngumawula ingkang yen dipun Indonesiaka- ken dados pengabdian. Kanthi makaten, pitaken punapa hakekati- pun gesang punika, yen jawabanipun dipun dasaraken atas 56 surat Adz-Dzariyat, inggih punika pengabdian dhumateng Allah SWT. Kesimpulan punika sajak sampun jumbuh kaliyan dhawuh pangandikanipun Allah SWT wonten ing al-Qur’an surat At-Taubah ayat 111:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ


“Lan ing antarane para manungsa iku ana wong kang ngorbanake jiwa-ragane jalaran golek karidlane Allah. Allah iku Maha Penyantun marangpara kawulane”. (Q.S. Al-Baqarah, 2 : 207)

Para sedherek kaum Muslimin rahimakumullah. Profesor Doktor Mahmud Syaltut salebetipun nanggapi permasalahan ’hakekatipun gesang’ ngendika wonten ing salah setunggaling buku karangani- pun makaten:

“Satemene urip kang sejati yaiku urip kang kadhasaran aqidah sing kuwat lan perjuangan”.

Dados tiyang gesang nembe saged dipun sebat gesang hakiki, menawi gesangipun tiyang kalawau dipun dhasari aqidah ingkang leres tur kiyat, lan gesangipun punika kebak perjuangan. Awit aqidah ingkang leres lan kiyat badhe nuwuhaken kesaenan lan kemaslahatan, boten namung kangge badanipun piyambak, nanging ugi manfaat kangge tiyang-tiyang sanesipun, masyarakatipun, minggahipun malih kangge negarinipun. Mangga sami kita gatosaken penegasanipun Allah SWT ngengingi aqidah lan wohipun, wonten ing Al-Qur‘an surat Ibrahim ayat 24 lan 25:

     أَلَم تَرَ كَيفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصلُها ثابِتٌ وَفَرعُها فِى السَّماءِ


تُؤتى أُكُلَها كُلَّ حينٍ بِإِذنِ رَبِّها ۗ وَيَضرِبُ اللَّهُ الأَمثالَ لِلنّاسِ لَعَلَّهُم يَتَذَكَّرونَ


“Apa sira ora nggatekake kepriye Allah gawe sanepane kalimah thayibah (aqidah sing kuwat), disanepakake kaya dene wit sing becik; oyode kuwat lan pange nyundhul langit. Wit mau ngasilake woh-wohane ana ing saben mangsa kanthi idzine Pengerane. Allah gawe sanepan-sanepan iku mau kanggo para manungsa kang supaya padha tansah eling”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s